گروه نجوم فوبوس

گروه فوبوس، گروهی غیر انتفاعی و مردم نهاد است که وابسته به هیچ سازمان یا ارگانی نبوده و به صورت کاملا مستقل از 12 اسفندماه 1389 هجری خورشیدی تاسیس و مشغول به فعالیت است.